Karga / Deskarga optimoa

Ba al zenekien… Atsedenak entrenamenduaren parte direla? Errendimendu hobekuntza bat bilatzea nahi bada, ezinbestekoa izango da kargak ondo antolatzea eta karga horiek egoki asimilatzeko atsedenaldiak errespetatzea. Horretarako, nahitaezkoa da entrenamendua planifikatzea. Planifikazio eta kargen distribuzio egokiaren bitartez, gainkargak ekidituko dira eta honenbestez, lesioak prebenitu.

Hori gauzatzeko planifikazio indibidualizatu bat egin beharra dagoela argi geratu behar da, izan ere, kirolari bakoitzak entrenamendu estimuluak asimilatzeko gaitasun ezberdinak izango baitu. Eskalatzaile bakoitzari dagokion entrenamendu bolumen, intentsitate eta atseden aproposa eraiki beharra dago (2. irudia) eta horretarako ezinbestekoa izango da profesional baten gidaritzapean jartzea.

Bestalde, ulertu behar dena da estimulu altuegi edo baxuegi batean entrenatzeak, organismoari beharrezkoak diren adaptazioak ez diola transmitituko.

Gogoratu, gehiago eskalatzea ez dela indartsuago egiteko irtenbidea. Atsedenak errespetatu.


Sabías que… ¿Los descansos forman parte del entrenamiento? Si quieres mejorar el rendimiento, será imprescindible que organices bien las cargas y respetes los descansos para asimilar adecuadamente lo trabajado. Para ello será imprescindible planificar adecuadamente el entrenamiento. Mediante una adecuada planificación y distribución de cargas se evitarán sobrecargas y, por tanto, podrás prevenir lesiones.

Debe quedar claro que para llevarlo a cabo es necesaria una planificación individualizada, ya que cada deportista tendrá diferentes capacidades para asimilar los estímulos de entrenamiento. Es necesario construir el volumen de entrenamiento, la intensidad y los descansos, adecuándose a cada escalador (figura 2).

Por otro lado, cabe recalcar que entrenar en un estímulo demasiado alto o demasiado bajo, no se transmitirán adecuadamente al organismo las adaptaciones trabajadas.

Recuerda que escalar más no es la solución para hacerte más fuerte. Respeta los descansos.

Scroll al inicio